MUSE INC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAT BEATS STUDIO - GPKD số 0313071986

Việc bạn tạo sự cân bằng giữa hai vai trò chủ chốt hoàn toàn khác nhau ở một chỗ: KỸ NĂNG. Trong khi rất nhiều bạn trẻ chơi DJ chỉ tập trung cho việc mixing và cho qua bài, thì việc hoạt náo khán giả là vai trò khó hơn mọi người nghĩ.

Tuy nhiên, bạn hãy tự rèn luyện cho mình kỹ năng MC trước vài tuần, thậm chí là cả tháng trời để chuẩn bị. Việc làm MC Hype không đơn giản là hoạt náo khán giả một cách rất sơ sài ví dụ sau đây: “Everybody put your (########) hands up, Everybody (######) jump, v.v…”, hay thậm chí là nhảy nhót quá nhiều ngay giữa cao trào. Điều này các bạn KHÔNG NÊN làm. 

Vì thế, dù bạn là Mobile DJ hay là Wedding DJ, việc bạn MC Hype ngay trong lúc bạn chơi nhạc là điều hết sức cần thiết, nhưng cách cân bằng giữa 2 vai trò này đều hoàn toàn phủ thuộc vào kỹ năng của bạn.

MUSE INC - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAT BEATS STUDIO - GPKD số 0313071986

Việc bạn tạo sự cân bằng giữa hai vai trò chủ chốt hoàn toàn khác nhau ở một chỗ: KỸ NĂNG. Trong khi rất nhiều bạn trẻ chơi DJ chỉ tập trung cho việc mixing và cho qua bài, thì việc hoạt náo khán giả là vai trò khó hơn mọi người nghĩ.

Tuy nhiên, bạn hãy tự rèn luyện cho mình kỹ năng MC trước vài tuần, thậm chí là cả tháng trời để chuẩn bị. Việc làm MC Hype không đơn giản là hoạt náo khán giả một cách rất sơ sài ví dụ sau đây: “Everybody put your (########) hands up, Everybody (######) jump, v.v…”, hay thậm chí là nhảy nhót quá nhiều ngay giữa cao trào. Điều này các bạn KHÔNG NÊN làm. 

Vì thế, dù bạn là Mobile DJ hay là Wedding DJ, việc bạn MC Hype ngay trong lúc bạn chơi nhạc là điều hết sức cần thiết, nhưng cách cân bằng giữa 2 vai trò này đều hoàn toàn phủ thuộc vào kỹ năng của bạn.

Related Post