Thuê thiết bị DJ

CONTROLER LOẠI THIẾT BỊ ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ

 BÀN DJ

NUMARK MIXTRAK PRO3 Ngày 600,000
NUMARK MIXTRAK PRO3 Ngày 600,000
DDJ FLX6 Ngày 1,000,000
DENON MCX 8000 Ngày 1,200,000
PIONEER XDJ XZ Ngày 1,800,000
PIONEER XDJ RX3 Ngày 1,800,000

 CDJ

BỘ PIONEER CDJ 2000NXS 2 Ngày 6,000,000
MIXER 900NXS2 Ngày 1,500,000

TURNTABLE ( ĐĨA TIMECODE )

DENON VL12 Ngày 2,000,000
TECHNICS Ngày 2,000,000

PLX-1000
MIXER – TRAKTOR

 

Ngày
Ngày
2,000,000
1,000,000

LOA ( CẶP )

Loa JBL 306P MK II Ngày 600,000
Loa JBL 308P MKII Ngày 800,000
Loa JBL Nano K4 Ngày 600,000
Loa JBL Nano K5

 

Ngày 800,000

MICROPHONE

Microphone AKG KM 200 Ngày 300,000
Microphone AKG P5i Ngày 200,000

MIXER

Soundcraft Signature 12 Ngày 400,000
Soundcraft UI16 Ngày 500,000

BẢNG GIÁ THUÊ BÀN DJ

Giá Thuê Thiết Bị Controller

Giá Thuê Thiết Bị CDJ

Giá Thuê Thiết Bị Turntable (Đĩa Timecode)

Giá Thuê Thiết Bị Mixer

BẢNG GIÁ THUÊ LOA (THEO CẶP)

BẢNG GIÁ THUÊ MICROPHONE

BẢNG GIÁ THUÊ MIXER