Thuê thiết bị DJ

  LOẠI THIẾT BỊ
ĐƠN VỊ TÍNH
ĐƠN GIÁ
  CONTROLER

 BÀN DJ

Pioneer SX Ngày 1,000,000
NUMARK NS7 III Ngày 1,200,000
NUMARK MIXTRAK PRO3 Ngày 700,000
NUMARK NVII Ngày 900,000
DENON MC 7000 Ngày 1,000,000
DENON MCX 8000 Ngày 1,200,000
Pioneer XDJ RX 2 Ngày 1,500,000
     
CDJ  
BỘ PIONEER CDJ 850 Ngày 5,000,000
BỘ PIONEER CDJ 2000NXS 2 Ngày 6,500,000
DENON PRIME SERIES Ngày 5,000,000
     
TURNTABLE ( ĐĨA TIMECODE )  
DENON VL12 Ngày 3,000,000
TECHNICS Ngày 2,000,000
       

LOA

LOA ( CẶP )  
Loa JBL 306P MK II Ngày 400,000
Loa JBL 308P MKII Ngày 500,000
Loa Wharfedale Pro AX 12 BT Ngày 1,000,000
       

MICROPHONE

Microphone AKG KM 200 Ngày 300,000
Microphone AKG P5i Ngày 200,000
       

MIXER

Soundcraft Signature 12 Ngày 400,000
  Soundcraft UI16 Ngày 500,000
       

SUBWOOFER

Subwoofer JBL LSR 12 Ngày 400,000
Subwoofer M-Audio BX Ngày 400,000