Thuê phòng tập DJ

LOẠI PHÒNG TẬP

ĐƠN VỊ TÍNH

ĐƠN GIÁ

CONTROLER    
SX2 GIỜ 100,000
NUMARK NS7 III GIỜ 150,000
NUMARK MIXTRAK PRO3 GIỜ 100,000
NUMARK NVII GIỜ 100,000
DENON MC 7000 GIỜ 100,000
DENON MCX 8000 GIỜ 150,000
     
CDJ    
PIONEER CDJ 850 GIỜ 200,000
PIONEER CDJ 2000 GIỜ 200,000
DENON PRIME SERIES GIỜ 250,000
     
TURNTABLE ( KIM+ ĐĨA VINYL )    
DENON VL12 GIỜ 250,000
TECHNICS GIỜ 200,000
     
PHỤ THU MỖI NGƯỜI 20.000 CHO NHỮNG NHÓM KHÁCH 4 NGƯỜI TRỞ LÊN
GIẢM 50% GIÁ THUÊ PHÒNG CHO NHỮNG HỌC VIÊN ĐÃ TỐT NGHIÊP.