Tag Archives: tuyển dụng

Tuyển nhân viên bán hàng

tuyển nhân viên bán hàng

MUSE INC là một công ty âm nhạc bao gồm 3 mảng chính: Đào tạo DJ, Cửa hàng âm thanh, hệ thống thiết bị DJ và Quản lý nghệ sĩ. MUSE đang mở rộng quy mô lớn hơn với một môi trường làm việc năng động, đầy màu sắc âm nhạc và đang cần sự giúp sức của bạn.