• Bạn sinh ra không có chất giọng hay, nhưng bạn biết hướng dẫn người khác hát đúng
  • Bạn sinh ra không có đôi tai cảm âm tuyệt đối, nhưng bạn biết thị hiếu của thị trường âm nhạc
  • Bạn làm nhạc chưa hay, nhưng bạn có những người bạn có thể giúp bạn cải thiện bài nhạc đó

Related Post