TRAKTOR KONTROL Z2 CONTROLLER

19,100,000

 

  • Mô Tả SP: Kết hợp tốt nhất trong thế giới Digital và Analog , Traktor Kontrol Z2 tích hợp hoàn hảo phần mềm Traktor Scratch Pro 2 đi kèm với bộ điều khiển Remixes Deck mang lại sự sáng tạo cho DJ trong khi biễu diễn