PT01 SCRATCH PORTABLE TURNTABLE

4,500,000

Với Numark PT01 Scratch bạn có thể scratch và cut ở mọi nơi , là 1 sản phẩm không thể thiếu cho các tín đồ scratching