MIXTRACK PRO FX

6,800,000

 

  • Mô Tả SP: Numark Mixtrack Pro FX chính là một phiên bản nâng cấp toàn bộ và hoàn thiện nhất từ trước đến nay của dòng sản phẩm Mixtrack Pro từ nhà Numark.