Mixer Karaoke JBL KX180

11,900,000

  • Ba cấp độ chống hú (anti-feedback) cho mỗi đầu vào Mic
  • Kiểm soát độc lập tiếng vang (rerveb) và tiếng hồi (echo).
  • 2 ngõ vào Analog RCA và 1 ngõ Optical cho phần Music
  • Có thể lưu tối đa 10 cài đặt trước