Mixer digital SOUNDCRAFT Ui24R

32,900,000

  • Chất lượng và hiệu suất Soundcraft nổi tiếng

  • Wi-Fi băng tần kép tích hợp cung cấp kết nối tối đa 10 thiết bị di động

  • 2 kênh mô hình amp guitar DigiTech