Mixer digital SOUNDCRAF Ui16

15,900,000

  • Khả năng tương thích đa nền tảng với các thiết bị iOS, Android, Windows, Mac OS và Linux
  • Sử dụng đồng thời tối đa 10 thiết bị điều khiển (máy tính bảng, điện thoại, PC)
  • Xử lý tín hiệu Harman huyền thoại từ dbx®, Digitech® và Lexicon®
  • Wi-Fi tích hợp