Mixer digital Wharfedale Pro VERSADRIVE SC-26

18,800,000

  • Tần số đáp ứng: 20Hz – 20kHz
  • Tỷ lệ S/N: >110dB
  • DSP: 32 bit
  • Bộ chuyển đổi A/D D/A: 24 bit / 96 kHz
  • Các loại bộ lọc: Linkwitz-Riley, Bessel, Butterworth lên đến 48dB / oct.
  • Đầu vào âm thanh: 2 x Balanced XLR
  • Đầu ra âm thanh: 6 x Balanced XLR