Mixer liền công suất Wharfedale Pro PMX 700 (7 cổng tín hiệu)

11,800,000

  • 6 x XLR mic inputs
  • 8 x line inputs
  • 3-Band EQ
  • Dual 7-band graphic EQ
  • Monitor mix output
  • 150 watts RMS x 2 @ 4 Ohms
  • 16 internal FX