Mixer liền công suất Wharfedale Pro PMX 500 (5 cổng tín hiệu)

8,800,000

  • 4 x XLR mic inputs
  • 5 x line inputs
  • 2-Band EQ
  • Single 7-band graphic EQ
  • 150 watts RMS x 1 @ 4 Ohms
  • 16 internal FX