Mixer analog SOUNDCRAFT SIGNATURE 12MT

15,900,000

  • Sử Dụng Bộ Lọc Hi-pass Với Mức 48v Trên Tất Cả Các Kênh
  • Dụng Bộ Định Tuyến  Âm Thanh Toàn Diện Soundcraft Gb Series
  • Hệ Thống Xử Lý Lexicon
  • Công Nghệ Iconic Soundcraft
  • Công Nghệ Sapphyre Assymetric Eq