M-AUDIO CODE 49 MIDI KEYBOARD

7,800,000

  • Mô Tả SP: Code Series cung cấp một số chu đáo cho phép bạn tạo và thực hiện tốt nhất ý tưởng của bạn. Một chiếc keyboard không phải là một trở ngại lớn trong cách sáng tạo. Thay vào đó, nó sẽ hoạt động như một phần mở rộng trực tiếp của những ý tưởng của bạn, đảm bảo rằng bạn truyền đạt ý tưởng âm nhạc với sự nhanh chóng, chính xác và rõ ràng