M-AUDIO BX6 CARBON

4,900,000

 

  • Mô Tả SP: Studio monitor BX6 Carbon giúp bạn theo dõi, giám sát và kết hợp với sự tự tin bằng cách cung cấp âm thanh chính xác và điều khiển âm thanh động