Công suất Wharfedale Pro MP 2800S

23,800,000

  • 8Ω Stereo: 2 x 640w
  • 4Ω Stereo: 2 x 950w
  • 8Ω Bridged: 1900w
  • 4Ω Bridged: 2800w
  • Mạch bảo vệ tiên tiến
  • Cấu trúc liên kết: Class H