Công suất Wharfedale Pro DP-4065 (650W)

59,800,000

  • 8Ω Stereo: 4 x 650w
  • 4Ω Stereo: 4 x 1100w
  • 16Ω Bridged: 2 x 1300w
  • 8Ω Bridged: 2 x 2200w
  • Độ nhạy: có thể chọn 38/35/32/29dB
  • Mạch bảo vệ tiên tiến
  • Cấu trúc liên kết: Class D