Công suất Wharfedale Pro DP-2200

78,000,000

  • Cấu trúc liên kết: Class D
  • 8Ω Stereo: 2 x 2200W
  • 4Ω Stereo: 2 x 3400W
  • 16Ω Bridged: 4000W
  • 8Ω Bridged: 6800W
  • Độ nhạy: có thể chọn 41/38/35 / 32dB
  • Tốc độ quạt siêu ổn định