Công suất Wharfedale Pro CPD 3600

20,800,000

  • 8 Ohms x 2: 870W RMS
  • 4 ohms x 2: 1300W RMS
  • 8 Ohms Bridged: 2590W RMS
  • 4 Ohms Đã kết nối: 3600W RMS
  • Công nghệ H lớp
  • Đèn trạng thái và đèn LED
  • Nhiệt, quá dòng, DC và mạch bảo vệ đầu ra ngắn
  • 2 x đầu ra loa
  • 2 đầu ra XLR để kết nối thiết bị âm thanh khác
  • 2 đầu vào XLR