Công suất Wharfedale Pro CPD 4800

29,800,000

  • 8 Ohms x 2: 1000W RMS
  • 4 Ohms x 2: 1500W RMS
  • 8 Ohms Bridged: 3000W RMS
  • 4 Ohms Đã kết nối: 4800W RMS
  • Công nghệ H lớp
  • Đèn trạng thái và đèn LED
  • Bảo vệ nhiệt, bảo vệ quá dòng, bảo vệ DC đầu ra, bảo vệ đầu ra ngắn, tắt/mở nguồn