Công suất Wharfedale Pro DP-4100D

  • 8Ω Stereo: 4 x 1000w
  • 4Ω Stereo: 4 x 1700w
  • 16Ω Bridged: 2 x 2000w
  • 8Ω Bridged: 2 x 3400w
  • Mạch bảo vệ tiên tiến
  • Cấu trúc liên kết: Class D