Membership

Lợi ích Silver GOLD PLATINUM
Thuê phòng tập 4 tiếng / tuần 6 tiếng / tuần 10 tiếng / tuần
Free Workshop , Event & Masterclass
Giảm giá khi mua thiết bị tại MUSEINC 5% 7% 15%
Giảm giá khi thuê thiết bị tại MUSEINC 10% 15% 25%
Giảm giá khi sữa chữa thiết bị tại MUSEINC 10% 15% 25%
Giảm giá nước uống tại MUSE Lounge 5% 7% 15%
Ưu đãi từ các đối tác với MUSE ( WIA Original, Ben n Tod, JST , PGI , Jaggermeister ,… )
Giảm giá khi chụp hình profile DJ 10% 15% 25%
Giá trị 7,000,000 VNĐ 12,000,000 VNĐ 15,000,000 VNĐ
Liên Hệ